Vedtekter for Boliviaklubben

 

1.      BOLIVIA-KLUBBEN er en interesse-organisasjon for adoptivsøkere, adoptivbarn fra Bolivia og deres familier. Andre med særlig interesse for, eller tilknytning til Bolivia og utenlandsadopsjoner, er velkomne som medlemmer.

 

2.      Klubbens hovedsiktemål er å være bindeledd mellom norske familier med barn av boliviansk opprinnelse. Som et ledd i dette arbeidet skal klubben minst en gang i året arrangere landssamlinger. Klubben skal også være et aktivt informasjons-senter for medlemmene og nye søkere.

 

3.      Det årlige fellesmøtet velger styremedlemmer for 2 år av gangen. Klubben skal ha et styre bestående av leder, kasserer, hjelpeprosjektansvarlig, sekretær og to styremedlemmer.

 

4.      Årsmøtet kan fastsette og endre klubbens vedtekter med minst 2/3 flertall. Forslag om vedtekts-endringer må sendes skriftlig til alle medlemmer. Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse etter vanlig flertallsvotering.

 

5.      Klubben vil støtte hjelpetiltak i Bolivia, i overenstemmelse med Adopsjonsforums målsetting. Årsmøtet får orientering om hjelpeprosjektene, og kan etter alminnelig flertallsbeslutning foreslå nye, eller avbryte konkrete prosjekter.

 

6.      Forslag om å oppløse Bolivia-klubben skal fremmes skriftlig  minst 14 dager før årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Eventuelle midler overføres til Adopsjonsforum for hjelpetiltak i Bolivia.

 

 

Velkommen til Boliviaklubben

på nett

 

 

 

   

Link til Forum

 

Link til Galleri

 

 

 

Vil du bli medlem eller lurer på noe? Ring 90848839 eller send en mail til styret@boliviaklubben.com

 

Været i Bolivia nå.

 

Click for La Paz, Bolivia Forecast

 

Klokken er nå i La Paz